SE002: Học toán và dạy toán như thế nào?

Sách điện tử miễn phí, dành cho các bậc phu huynh muốn con mình giỏi toán, các sinh viên, giáo viên và giảng viên.

Về tác giả: GS Nguyễn Tiến Dũng là một nhà toán học người Việt tại thành phố Toulouse, Cộng hòa Pháp, được phong giáo sư vào năm 2002 khi 32 tuổi, và được phong thành giáo sư ngoại hạng (classe exceptionnelle) vào năm 2015.

GS Nguyễn Tiến Dũng tham gia nhiều vào các chương trình hợp tác Pháp-Viêt để giúp đỡ các nhà toán học và sinh viên Việt Nam. Ông từng có thời gian làm viện trưởng Phân viện Toán cơ bản (một phân viện với 70 nhà khoa học có biên chế) của Viện toán Toulouse.

Văn bản dạng PDF có thể tải xuống từ đây:

http://shop.sputnikedu.com/files/MathTeaching2015.pdf

 

Bình luận

Bình luận
Đánh giá:
  • Gửi link đến:
  • digg.com
  • delicious.com
  • facebook.com