SE001 - Nhập môn hiện đại xác suất và thống kê

Đây là bản điện tử của cuốn sách do GS Đỗ Đức Thái và GS Nguyễn Tiến Dũng biên soạn về xác suất và thống kê, dùng cho sinh viên đại học.

Sách này đã được in từ năm 2010, nhưng bản in không còn bán trên thị trường.

Bản điện tử này được thực hiện nhờ sự hợp tác của Sputnik Education với các tác giả.

Sách miễn phí. Dài 333 trang.

Link tải sách: http://shop.sputnikedu.com/files/XSTK-ZT2015.pdf

 

 

 

Bình luận

Bình luận
Đánh giá:
  • Gửi link đến:
  • digg.com
  • delicious.com
  • facebook.com