COMBO 8 CUỐN TRUNG HỌC CƠ SỞ CHỌN LỌC

Giá:462.00K VND
Cho vào giỏ

COMBO 8 CUỐN THPT GỒM: 

 1. Các bài giảng về toán cho mirella quyển 1 - 2 
 2. Bài tập hình học chọn lọc cho học sinh trung học cơ sở 
 3. Hình học phẳng 
 4. Hình học tổ hợp 
 5. Bài tập số học và đại số 
 6. hình học không gian 
 7. Xung quanh phép quay 
 

Bình luận

Bình luận
Đánh giá:
 • Gửi link đến:
 • digg.com
 • delicious.com
 • facebook.com