Combo lớp 10-11-12 part 2

Giá:351.00K VND
Cho vào giỏ

 

1. Tuyển chọn các chuyên đề toán phổ thông - Tập 2
2. Tuyển chọn các chuyên đề toán phổ thông - Tập 3
3. Phương pháp giải toán qua các bài thi Olympic
4. Các kỳ thi toán VMO lời giải và bình luận

 

------------------------------

 

Bình luận

Bình luận
Đánh giá:
  • Gửi link đến:
  • digg.com
  • delicious.com
  • facebook.com