Bộ truyện Cổ tích Pháp (2 cuốn)

Giá:90.00K VND
Cho vào giỏ hàng

Đây là hai phẩm văn học được đông đảo các bạn nhỏ trên thế giới yêu thích và được dùng làm giám khảo chính thức ở trường phổ thông, được dịch thành kịch...

Sách bao gồm:

- S014, Alphonse, Nhũng nàng tiên biển, Tôm Tốp dịch

- S015, Paul De Musset, Ông gió bà mưa

Giá bộ 2 truyện cổ tích Pháp: 90.00 K VND (Giá đã giảm hơn 20% so với giá bìa)