Bộ sách "Tứ quái Hình Học"

Giá:250.00K VND
Cho vào giỏ hàng

Bộ sách này gồm 4 quyển sách hình học nổi tiếng

- Hình học phẳng của Kiselev (giá bìa 100K, bản bìa mềm)

- Hình học không gian của Kiselev (giá bìa 80K)

- Xung quanh phép quay - hướng dẫn hình học sơ cấp của Wildemar Pompe (giá bìa 55K)

- Hình học tổ hợp của Vũ Hữu Bình (giá bìa 75K)

Tổng giá bìa 310K

Giá bán trên shop: 250K