Bộ Học sinh giỏi Toán (8 cuốn)

Giá:547.00K VND
Cho vào giỏ

Bộ sách dành cho Học sinh giỏi Toán, đặc biệt thích hợp cho những bạn yêu thích Toán học và học giỏi Toán. Bộ sách gồm có 8 cuốn:

 1. S009 Kiselev, Hình học phẳng, giá bìa 100k
 2. S031 Kiselev, Hình học không gian, giá bìa 88k
 3. S011 Đỗ Đức Thái, Nguyễn Tiến Dũng & nhóm tác giả,  Bài tập hình học chọn lọc cho học sinh THCS , giá bìa 70K
 4. S011 Đỗ Đức Thái, Nguyễn Tiến Dũng & nhóm tác giả,  Bài tập số học và đại số chọn lọc cho học sinh THCS,  giá bìa 70K
 5. S019 TS.Trần Nam Dũng, Phương pháp giải toán qua các bài toán Olympic, giá bìa 90k
 6. S022 TS.Trần Nam Dũng và nhóm tác giả, Các kỳ thi Toán VMO - Lời giải và bình luận, giá bìa 100k
 7. S032 Vũ Hữu Bình, Hình học Tổ hợp, giá bìa 100k
 8. S033 W. Pompe, Xung quanh phép quay - Hướng dẫn môn hình học sơ cấp giá bìa 65k 

Toàn bộ sách giá 547.000 VNĐ đã giảm 20% so với giá bìa!

 

Bình luận

Bình luận
Đánh giá:
 • Gửi link đến:
 • digg.com
 • delicious.com
 • facebook.com