Các sách khác

Sách chọn lọc của Long Minh (công ty giáo dục liên kết với sputnik) và của các cộng tác viên. Giá bán có giảm từ 5% đến 20% so với giá bìa.