Sách điện tử (ebooks)

Các sách điện tử của Sputnik được bán trên Shop với giá đặc biệt, dưới 30% giá bìa. Ngoài ra có một số sách điện tử bản quyền của Sputnik được cho miễn phí. 

Các sách điện tử bán trên shop đều được cá nhân hoá: có ghi tên người mua hoặc được tặng, mã số của từng bản điện tử. Người mua sách sau khi trả tiền sẽ nhận được link qua email để tải sách về máy của mình. 

Về mặt bản quyền, người mua để dùng hoặc để tặng cần cú ý:

Người mua hoặc được tặng được quyền sử dụng bản sách điện tử cá nhân hoá trong phạm vi gia đình sống cùng một địa chỉ nhà, in ra hoặc lưu trữ sách trong nhiều máy khác nhau. Nhưng tuyệt đối không được gửi cho bất kỳ ai khác (bạn bè, đồng nghiệp, người thân ở địa chỉ nhà khác, vv) 

Xếp hạng theo:
  • Gửi link đến:
  • digg.com
  • delicious.com
  • facebook.com