Liên hệ

Quý khách có thể liên hệ với SputnikShop theo các địa chỉ sau:

Số điện thoại: 0902 061 246 (Mrs Phượng), 0914 033 287 (Ms. Lan Phương)

0169 652 0067 (Mr Chính)

E-mail: shop@sputnikedu.com (Mrs Phượng hoặc Ms Lan Phương hoặc Mr Chính)

FB: facebook.com/sputnikedu

Trang web: http://shop.sputnikedu.com